Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NOVPAZAR.com е интернет-страна која овозможува објавување огласи за сите производи и услуги кои се наведени преку категории.

ПРАВИЛА / УСЛОВИ

Со пристапување на оваа страна, Вие ги прифаќате условите наведени на истата. Ние го задржуваме правото во секое време да извршиме промена на условите.

За да објавите оглас, прочитајте ги правилата, објавени на истава страна и пополнете ги полињата наведени во ОГЛАСУВАЈ.

Полињата означени со * се задолжителни. Огласот мора да биде поставен во категорија која што најдобро го опишува Вашиот производ. Не е дозволено објавување на производи и услуги од различни категории во еден оглас. Податоците кои што ги внесувате мора да бидат вистинити. Одговорноста за веродостојноста на огласите ја сноси огласувачот. Не е дозволено објавување на ист оглас повеќе пати. Сликите мора да бидат од предметите кои што ги продавате. Сликите означени со бренд од друга фирма нема да бидат објавени. За да можете покасно по потреба огласот да го измените или избришите, запамтете ја лозинката.

Со ПОТВРДИ Вашиот оглас ќе биде доставен до АДМИНИСТРАТОРОТ, кој истиот, во најкус можен рок и после проверка, ќе го објави.

  • NOVPAZAR.com не посредува во купопродажните зделки, истите се вршат директно помеѓу огласувачот и купувачот.
  • NOVPAZAR.com не превзема одговорност за веродостојноста на содржините и сликите на објавените огласи. Одговорноста ја сноси самиот огласувач.
  • NOVPAZAR.com не превзема одговорност за необјавени или погрешно објавени огласи.
  • NOVPAZAR.com го задржува правото, да не објавува огласи кои што не се во склад со Законите, регулативите и Уставот на Р.М., огласи кои што се со непристојна содржина, огласи кои што повикуваат на расна или меѓунационална омраза односно огласи кои што, по наша проценка, не се за понатамошно споделување со јавноста.
  • NOVPAZAR.com не превзема одговорност за погрешно објавени огласи.
  • NOVPAZAR.com не одговара за содржината на страните до кои водат линковите. Забрането е рекламирање или нудење на било какви нелегални услуги или стоки и рекламирање на други интернет страни и фирми. Содржината на огласите не смее да повредува авторски права и права на интелектуална сопственост.

Copyright © 2011 NovPazar.com. All rights reserved.